تصمیم گرفتم برگردم....

قلب

سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام دوستان:

من تصمیم گرفتم برگردم

خیلی هم خوش اومدم.....................

 

/ 2 نظر / 82 بازدید
مسافرِ بیراهه...

صد البته که خوش آمدین [لبخند] قلمتون همواره نویسا..خانمِ معصومه [گل]...

تئاتریست

خوش برگشین هرچند من اصلا نمیدونستم که شما رفتین![خنثی]