خدا...

هیچکس نفهمید که خداوند هم تنهاییش را فریاد میزد :
" قل هو الله احد "

/ 6 نظر / 32 بازدید
khodai

زیباست.ممنون[گل][گل]

نخل کویر

سلام نظر لطف شماست. شما با افتخار لینک شدید.[گل][گل]

نخل کویر

یكي از صالحان را درخواب ديدند كه چهره اي بسيار نوراني دارد ودر باغهاي بهشت قدم مي زند پرسيدند : مگر دردنيا چه كرده اي كه به اين مقام رسيده اي؟ پاسخ داد: هميشه باوضو بودم